Komplikácie správania a učenia sa detí v útlom veku

Môžu mať deti v materskej škole príznaky problémov s učením? Zatiaľ čo poruchy učenia sa často diagnostikujú až vtedy, keď deti strávia najmenej dva roky v škole, existujú varovné signály, ktoré môžete postrehnúť, keď má vaše dieťa 5 alebo 6 rokov.

Kedy by rodičia mali požiadať o pomoc

Pre mnohých učiteľov je bežné pristupovať k pokroku študentov v materských školách v duchu „počkajte a uvidíme“. Koniec koncov, školské prostredie je pre mnoho detí nové, najmä ak nenavštevovali predškolskú výchovu. Deti niekedy potrebujú čas na prispôsobenie sa a niekedy sa iba učia pomalšie ako ich rovesníci, čo je úplne bežné.

Existuje však niekoľko ukazovateľov, ktoré môžu byť príznakmi problémov, dokonca aj v materských školách. Ak máte obavy o svoje dieťa, ktoré sa javí zvláštne v niektorých situáciách, je dobré sa obrátiť na svojho učiteľa a alebo vyhľadať odborníka. Budú vás môcť viesť všetkými krokmi potrebnými na zistenie, či existuje problém s učením alebo iným postihnutím, ktoré je potrebné riešiť.

Znaky problémov v škôlke

Materská škola je úvodom do školy a prvou skutočnou skúsenosťou v spoločnosti bez pomoci rodičov. Pre mnoho detí to môže byť zložitý prechod. Je dôležité, aby rodičia rozpoznali a pokúsili sa pomôcť učiteľom, ak existujú nejaké náznaky problémov so správaním. Aj keď to nemusí byť signálom pre problém s učením, riešenie agresívneho alebo antisociálneho správania hneď od začiatku pomôže zastaviť zlé správanie skôr, ako sa vymkne spod kontroly.

Možno zistíte, že vaše dieťa má problémy v materskej škole, ak nemôže/nedokáže:

 • dodržiavať pravidlá alebo vykonávať jednoduché pokyny
 • oddeliť sa od rodiča alebo od iného opatrovateľa bez zbytočnej úzkosti alebo viditeľného strachu
 • rozprávať sa so spolužiakmi a učiteľmi spôsobom, ktorému by rozumeli
 • ak nezvláda osobnú hygienu samostatne ako umývanie rúk, samostatné používanie kúpeľne alebo sa nezvláda samostatne obliecť
 • vychádzať spolu s rovesníkmi bez toho, aby sa bili alebo po sebe kričali
 • rešpektovať svojich učiteľov

Skoré príznaky možnej poruchy učenia

Existuje veľa znakov správania, ktoré môžu naznačovať, že vaše dieťa má problémy s učením alebo vývojom. Dnes sa môžu zdať ako drobné a neškodné problémy, ale môžu viesť k väčším problémom. Čím skôr vyhľadáte pomoc, tým lepšie pre vaše dieťa.

Môže to byť aj niečo tak jednoduché ako napríklad hovoriť príliš nahlas, čo môže naznačovať problémy so sluchom. Prekážka frustrácie jednoduchými úlohami, ako je viazanie šnúrok na topánkach alebo rýchly záujem o jednu úlohu a prechod na inú, môže naznačovať poruchu učenia, ktorú je možné riešiť. Ak spozorujete akékoľvek z týchto príznakov u svojho dieťaťa, obráťte sa na svojho učiteľa alebo lekára. Vysvetlite, čo ste si všimli, a opýtajte sa, či je potrebné niečo riešiť pomocou testov alebo hodnotení.

Vaše dieťa môže potrebovať vyhodnotenie možných vývojových oneskorení alebo porúch učenia, ak vykazuje niektoré z nasledujúcich príznakov:

 • je pre neho náročné venovať pozornosť dostatočne dlho na dokončenie jednej úlohy alebo hernej aktivity.
 • problémy s udržiavaním priateľstva alebo zoznamovaním sa s inými deťmi.
 • vykazuje trvalý nedostatok sebakontroly pri zmenách alebo je okamžite frustrované.
 • má ťažkosti so spojovacími prvkami ako sú zipsy a gombíky alebo sa nedokáže naučiť viazať šnúrky na topánkach ani po dlhom čase.
 • vyhýba sa písaniu, skresleniu, farbeniu jednoduchých maľovaniek alebo strihaniu jednoduchých vzorov , pretože sa mu zdajú príliš náročné
 • hovorí príliš ticho alebo príliš hlasno aj jednoduché a nenútené frázy alebo vety
 • nedokáže sa držať jednej témy, keď hovorí alebo vety nedávajú zmysel (akoby nedokázal dokončiť myšlienku)
 • hovorí neúplnými vetami, nevie pomenovať objekty, nesprávne hláskuje a/alebo kombinuje slová do viet.
 • nie je schopné postupovať podľa jednoduchých pokynov a/alebo nemôže opakovať to, čo mu bolo povedané a to jeho vlastnými slovami alebo doslovne.
 • po mnohých učeniach nedokáže pomenovať písmená a/alebo nedokáže spojiť písmená so zvukom akým znejú.
 • vykazuje pretrvávajúcu neschopnosť chápania jednoduchého počítania.

Nie je však správne ani potrebné automaticky vyhodnotiť unáhlené závery, pokiaľ ste si spojili niektorú situáciu , či správanie práve s vašim dieťaťom. Každé dieťa má svoju špecifickú osobnosť, môže byť hanblivejšie ako jeho rovesníci, môže sa zaujímať o rozličné aktivity a vynikať v nich a opačne ,niektoré ho zaujať vôbec nemusia. Je potrebné dlhodobejšie sledovanie a pozorovanie a následné obrátenie sa na odborníka.

Autorka: Lucia N.